Genç Girişimci Kredisi ve Desteği 2018 Nelerdir?

Genç girişimci kredisi ve desteği, gençlerin iş kurarken faydalanabilecekleri hibe, teşvik, muafiyet  ve kredi programlarını ifade etmektedir. 2018 yılında gençlere yönelik olarak verilen bu destekler sayesinde işletme kurmak mümkündür. Ancak, konuyla ilgili oldukça fazla bilgi kirliliği vardır. Bu bilgi kirliliği ise ne yazık ki insanlarımızı yanlış adımlar atmalarına sebebiyet vermektedir.

Yazımızda, genç girişimci kredisi ve desteği nasıl alınır, şartları nelerdir, bu destekleri alırken nelere dikkat etmek gerekiyor, faydalanılabilecek programlar nelerdir, bunlardan bahsedeceğim.

Temel amacım, sizlere faydalı olabilecek doğru bilgileri olabildiğince sade bir şekilde anlatmaktır. Sizlere konuyu olabildiğince anlaşılır, bütüncül ve kapsamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umuyorum ki, yazımızı beğenirsiniz.

Genç girişimci kredisi 2018 ve desteği nedir?

Genç girişimcilerin işletme kurmalarına olanak sağlayan avantajlı tüm hibe, teşvik, muafiyet ve kredilere genç girişimci kredisi ve desteği denir. Sadece bir adet destek veya krediden bahsetmek mümkün değildir. Farklı kurum ve kuruluşların genç girişimcilere yönelik kredi ve destekleri olabilmektedir.

Genç girişimci kredisi ile genç girişimci desteğini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Çünkü kredi ve destek kavramları birbirinden farklıdır. Kredi, geri ödemeli bir para transferini ifade ederken; destek, daha çok geri ödemesiz hibe, muafiyet, teşvik gibi kavramlar ile ilişkilendirilir.

Ancak, her ikisi de aynı konu başlığı altında değerlendirmeyi uygun gördüm. Çünkü hem kredi programlarının hem de hibe, teşvik ve muafiyet uygulamalarının kendine özgü bir takım avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlardan genç girişimciler yararlanarak kendilerine ait işletmeler kurabilirler.

Burada önemli olan genç girişimciler için hangi uygulamalar söz konusu ise tüm bunları bir bütün halinde sizlere anlatmaktır. Hangisi seçip seçmeyeceğiniz ise sizin tercihinizdir.

Genç girişimci kredisi 2018 nelerdir?

Öncelikle genç girişimci kredisi kapsamında 2018 yılında verilen avantajlı kredi programlarından bahsetmek istiyorum. Bunlar, genellikle banka kredileridir.

Şimdi dilerseniz, genç girişimci kredisi olarak öne çıkan tüm kredileri tek tek inceleyelim.

Halk Bankası genç girişimci kredisi

Halk Bankası tarafından genç girişimcilere verilen bu kredi, üniversite mezunu ve tecrübesiz olanlara verilemektedir. Kurulan işletmenin mezun olunan bölümle de ilgisinin olması gerekmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse;

 • Faaliyet kolunun mezun olduğunuz bölüm ile ilgili olması gerekir. İlgili yüksek okul veya fakülte mezunu olmanız yeterlidir.
 • Hangi alanda eğitim almış iseniz bu alanda tecrübenizin olmaması gerekir.
 • Yaşınızın 30’u aşmamış olması gerekmektedir.

Peki ama kredinin ne gibi avantajları var?

Öncelikle, kredinin üst limitinin 50.000 TL olduğunu söylemeliyim. Aylık eşit taksitli ödense de bu kredinin 1 yılı anapara ödemesizdir. Yani, sadece ilk 1 yılda faiz taksitlerini ödersiniz. 1 yıl geçtikten sonra 24 ay içerisinde anapara ve faiz taksitlerini ödersiniz. Toplam vade süresi, 36 aydır.

Başvuru tarihi itibariyle işletmenizin 1 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Başvuru yapabilmek için işletmenizi kurmanız istenecektir sizden.

Başvuru için gerekli belgeler ise şunlardır:

 • Girişimci kredisi başvuru formu
 • Firma sahibi veya ortaklarının kimlik belgeleri
 • Ticaret sicil gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar sicili gazetesi
 • Vergi levhası
 • İmza sirküleri
 • Gelir ve varlık durumunu gösteren belgeler
 • Öğrenim durumu belgesi
 • Daha önce çalışılan iş yerlerini gösteren belgeler

Ziraat Bankası girişimciye değer kredisi

Ziraat Bankası da girişimcilere yönelik kredi vermektedir. Kredinin toplam üst limiti 250.000 TL’dir. Azami vade süresi ise 60 aydır. Teminat problemi olan KOBİ’ler, KGF kefaleti ile bu krediden faydalanabilmektedir. Bu krediye başvuru yapabilmek için işletmenin kurulmuş olması gerekmektedir.

Bu kredi kullanılacaksa girişimcilerin aşağıdaki ürünlerin tamamına sahip olması gerekmektedir.

 • POS
 • Ödeme talimatı
 • İnternet bankacılığı

Aşağıdaki ürünlerden en az birine de sahip ya da başvuru yapılmış olması şarttır.

 • Çek
 • DBS
 • KOBİ Kart
 • Sigorta

TEB küçük işletme girişimcileri için kredi

Türkiye Ekonomi Bankası; ticaret, hizmet ve imalat sektörlerinde kafe, lokanta, atölye, mağaza gibi geleneksel işletme kurma hazırlığında olan ve işletme kuruluş tarihi itibariyle 1 yılı geçmemiş tüm girişimcilere kredi vermektedir.

TEB, 50.000 TL’ye kadar teminatsız kredi verebilmektedir. 100.000 TL’ye kadar ise teminatlı kredi kullandırabilmektedir. KGF teminatlı bu kredilerde teminat sorunu yaşanmamaktadır.

TEB, 3-6-9-12 ay gibi ön ödemesiz seçenekler de girişimcilere sunmaktadır.

Genç girişimci desteği 2018 nelerdir?

Aslına bakarsanız, bu kapsamda anlatacağım desteklerin tamamı, genç girişimci devlet desteği olarak ifade edilebilir. Ülkemizde devlet kurumlarının genç girişimcilere verdiği birçok hibe, teşvik ve muafiyet bulunmaktadır. Önemli olan işletme kurulmadan önce bu destekleri detaylı bir şekilde incelemek ve bu konuda bir yol haritası oluşturabilmektedir. Bu doğrultuda, tüm destekleri anlattıktan sonra size bu konuda ‘’Ben olsam ne yapardım?’’ başlığı altında bir yol haritası çizeceğim.

Şimdi dilerseniz, ülkemizde genç girişimcilere verilen bu harika destekleri, tek tek sıralayalım.

KOSGEB genç girişimci desteği

Hani yukarıda kredilerden bahsederken krediye başvurmadan önce işletme kurulması gerekir vb. ifadeler kullandım ya, işte bu destek tam da bunu sağlıyor. Yani, işletmenizi kurarken yapacağınız masrafların geri alınmasını sağlıyor. Peki ama nasıl faydalanabilirim, diyorsunuzdur.

Sıra ile anlatalım.

 1. Öncelikle işletme kurulmadan önce KOSGEB girişimcilik kursuna katılmalısınız.
 2. Kurs sonrası sertifika aldıktan sonra işletmenizi, KOSGEB’in desteklediği alanlardan birinde kurmalısınız. (Eğlence, tarım, hayvancılık, spor, eğitim vb. alanları KOSGEB desteklemez.)
 3. KOSGEB veri tabanına kayıt olup e-Devlet üzerinden başvuru yapmalısınız.
 4. Başvurunuz onaylanırsa destek almaya hak kazanıyorsunuz.

Toplam destek miktarı 150.000 TL’dir. Ancak, bunun sadece 50.000 TL’si geri ödemesiz hibe şeklindedir. Diğer 100.000 TL, önceden harcamaları sizin yapmanız  ve sadece makine-teçhizat almanız şartıyla size ödenmekte olup sıfır faizli geri ödemelidir. 30 ay ön ödemesizdir. Ancak, KGF kefalet mektubu, bu 100.000 TL için şarttır.

Bu nedenle, daha çok 50.000 TL’lik kısma yoğunlaşmanızı öneririm.

50.000 TL nasıl veriliyor?

 1. 2.000 TL işletme kuruluş masraflarınıza, harcama belgesi olmadan veriliyor.
 2. 18.000 TL’si makine-teçhizat, ofis donanım ve yazılım masraflarınıza veriliyor. Bu giderleri yapmadan önce erken ödeme talep edebiliyorsunuz. Harcamalarınızı yaptıktan sonra fatura ve dekontları KOSGEB’e ibraz ediyorsunuz.
 3. Toplam 30.000 TL’si kira ve personel giderlerinize 24 ay boyunca aylık olarak veriliyor. Kira kontratı, kira ödeme dekontu, personel ücret ödeme dekontu, SGK hizmet listesi ve ücret bordrosu ödeme alabilmek için gerekli olan belgelerdir.

Bu destekte destek oranları söz konusudur. Yani, kiranız 1.000 TL olsun, destek oranınız ise %50 diyelim. Her ay kira desteği olarak 500 TL alırsınız. Ya da 10.000 TL’ye ofis donanım harcaması yaptınız. 5.000 TL destek alırsınız. Yukarıda maddelediğim destek tutarları, üst limitlerdir.

KOSGEB Ar-Ge inovasyon destek programı

Eğer işletme kurmayı düşündüğünüz alan ar-ge ve inovasyon odaklı bir faaliyet alanında ise bu destek programına başvurup hem işletmenizi kurabilir, hem de ar-ge ve inovasyon yapabilme adına gerekli makine-teçhizat, ofis donanım, yazılım, hammadde, personel giderlerinizi karşılayabilirsiniz.

Destek oranı %75’tir. Üst limiti ise yaklaşık 1.000.000 TL’dir.

TÜBİTAK BİGG

Teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin faydalanabileceği bir destek mekanizmasıdır. Destek oranı %100 olup üst limiti 150.000 TL’dir.

Bu destekten faydalanabilmeniz için başvurunuzu önce uygulayıcı kuruluşlara yapmanız gerekmektedir. Burada başarılı olursanız, iş planınızı yazarak bu destekten faydalanabilirsiniz.

TEKNOPARK teşvikleri

Eğer iş fikriniz, ar-ge ve inovasyon odaklı ise işletmenizi Teknopark’ta açmanızı öneririm. Çünkü çok önemli teşviklerden faydalanırsınız.

Hangi teşvikler?

 • Gelir veya kurumlar vergisi muafiyeti
 • Personel gelir vergisi muafiyeti
 • KDV muafiyeti
 • SGK prim muafiyeti

Bu teşvikler için TEKNOPARK yönetimine bir ar-ge proje başvurusu yapmanız gerekecektir.

Kalkınma Ajansları

Bulunduğunuz bölgede ve ilde Kalkınma Ajansının Yatırım Destek Ofisleri bulunmaktadır. Ajansların dönem dönem o bölgeye özgü ilan ettikleri Mali Destek Programlarını takip etmenizi öneririm. Bu programlar sayesinde, yeni işletme açabilir ve %50 oranında hibelerden faydalanabilirsiniz.

Bu hibeden faydalanabilmeniz için ilan edilen çağrı konusunun sizin faaliyet göstereceğiniz alan ile uyumlu olması gerekmektedir.

Genç girişimci vergi desteği 2018

29 yaş altı genç girişimciler için bir vergi muafiyeti getirilmiştir. Buna göre, yıllık 75.000 TL’ye kadar kazançlar vergilendirilmeyecektir. Bu durum, 3 yıl boyunca devam edecektir.

Eğer işe başlamanızı kanuni süresi içinde bildirirseniz ve kendi işinizde bilfiil çalışırsanız bu teşvikten faydalanabilirsiniz.

Oldukça önemli olan bu vergi desteğinden muhasebeciniz vasıtasıyla yararlanabilirsiniz.

Yol haritası: Ben olsam ne yapardım?

Öncelikle bu konuyu, iki farklı girişimci profili üzerinden değerlendirmek istiyorum.

Bunlardan birincisi, ar-ge ve inovasyon odaklı iş fikrine sahip girişimci; ikincisi ise geleneksel iş fikrine sahip girişimcidir. Her ikisi için de yol haritaları farklı olacaktır.

Yol haritası 1: Ar-ge ve inovasyon odaklı iş fikrine sahip genç girişimci

Açıkçası bu girişimci profilinin çok şanslı olduğunu ifade edebilirim. Çünkü çok fazla seçenek ile karşı karşıyadır.

1. Adım

Öncelikle, işletmenin kurulması gerekiyor. Bunun için hangi destek mekanizmasını kullanırdım?

Bana sunulan seçenekler şunlar olurdu: KOSGEB yeni girişimci desteği, TÜBİTAK BİGG; KOSGEB ar-ge ve inovasyon destek programı.

Bunlardan birisini seçmem gerekirse, kesinlikle KOSGEB Ar-Ge ve inovasyon destek programını seçerdim. Çünkü, birçok destek mekanizmasına sahip bir modeldir. İşletmeyi kurmak için 20.000 TL, %100 destek oranı ile başlangıç sermayesi veriyor. Akabinde 1.000.000 TL’ye kadar destekten faydalanmam söz konusu olurdu. TÜBİTAK BİGG gibi başvuru adımları da çok fazla değil.

2. Adım

İşletmemi kesinlikle TEKNOPARK’da kurardım. Bu sayede, diğer teşviklerden de faydalanırdım. Bu durumda, genç girişimci vergi desteğine ayrıca başvuru yapma zorunluluğum kalmazdı.

3. Adım

Eğer ihtiyacım olursa, ya Halk Bankası ya da Ziraat Bankası’na kredi için başvururdum.

Yol Haritası 2: Geleneksel iş fikrine sahip olan genç girişimci

Bu durumda karşımda çok fazla seçenek olmasa da sonuna kadar devlet desteklerinden faydalanırdım.

 1. Adım

Bu durumda karşımda tek seçenek olurdu: KOSGEB yeni girişimci desteği. İşletmemi, bu destek ile kurardım.

2. Adım

Genç girişimci vergi desteği için muhasebecim ile görüşür ve bu muafiyetten yararlanırdım.

Eğer üniversite mezunu bir personel çalıştıracak ise 50.000 TL üst limitli KOSGEB nitelikli eleman desteğinden de faydalanırdım.

3. Adım

Ya Halk Bankası ya da TEB üzerinden genç girişimci kredisine başvururdum.

İşletme kurulduktan sonra ne yapabilirim?

İşletmenizi kurduktan ve belli bir süre geçtikten sonra diğer avantajlı kredi ve desteklerden de faydalanabilirsiniz. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıt olursanız, esnaf kefalet kredilerinden; Ticaret veya Sanayi Odasına kayıt olursanız nefes kredilerinden faydalanma şansınız bulunmaktadır.

İlgili içerik: Esnaf kefalet kredisi 2018 limiti ne kadar?

İlgili içerik: TOBB nefes kredisi 2018

Sonuç

Ülkemizde girişimcilere yönelik olarak verilen kredi ve destekler bulunmaktadır. Ancak, girişimciler arasında şöyle bir yanlış algı bulunmaktadır: Ben herhangi bir sermaye koymayayım ama işletme açayım. Bu ne yazık ki, yanlış bir düşüncedir. Bu düşüncede iseniz herhangi bir kredi veya devlet desteğinden faydalansanız bile kuracağınız işletmeler, sürdürülebilir olmaz. En azından belli bir tasarrufa ulaşıp kendinize ait yeterli sermayeye ulaştıktan sonra devlet desteklerine yönelerek işletme kurmayı düşünmelisiniz.

Genç girişimci kredisi ile ilgili soru ve görüşlerinizi bize her zaman sorabilirsiniz.

Soru Sor veya Yorumunu Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacaktır..

2 Sorular ve Yorumlar
 1. emel kurt diyor ki:

  kızıma kosgep ile genç girişimci hibe ile iş kurmak istiyorum neler yapmalıyım?

  1. Kredi Uzmanı diyor ki:

   Önce KOSGEB girişimcilik kursuna katılması gerekiyor. İşletme kurmadan önce katılım sağlanmalıdır. Birçok detay kursta verilecektir. Sonrasında ise işletme resmi olarak kurulmalıdır. Sonrası ise başvuru.